Sao tôi tranh cử:


Nước Mỹ luôn luôn vĩ đại – và chưa bao giờ hết vĩ đại. Tôi tin rằng chúng ta phải làm cho đất nước này càng vĩ đại hơn nữa cho TẤT CẢ người Mỹ, không chỉ cho một số người có đạc quyền đặc lợi.

Chúng ta cần xây dựng và đẩy mạnh các chính sách hầu không chỉ đem lại nhiều công ăn việc làm hơn mà còn làm cho mức lương trả cao hơn để giúp phát triển giai cấp trung lưu của chúng ta.

Chúng ta cần tìm ra các giải pháp  cho phép có nhiều người dân Mỹ có được sự chăm sóc sức khỏe với giá phải chăng hợp lý. Dự luật đang được quốc hội xem xét sẽ làm cho 23 triệu người mất bảo hiểm sức khỏe. Đây là điều không thể nào chấp nhận được – sự sống còn của nền kinh tế nước ta gắn liền mật thiết tới tình trạng sức khỏe và sự khỏe mạnh của dân chúng. Chúng ta cần phải cùng nhau làm việc nhằm tìm các phương cách sửa đổi đạo luật Affordable Care Act để người dân Mỹ có thể có được bảo biểm sức khỏe tốt mà không phải lo sợ phải mất hết mọi thứ vì phải trả các hóa đơn y tế cao quá đáng.

Chúng ta cần đầu tư cho tương lai của đất nước chúng ta—đó là con em chúng ta. Điếu chủ yếu là chúng ta cần có một hệ thống giáo dục công lập vững mạnh để đào tạo các nhà lãnh đạo, các doanh gia, khoa học gia, kỹ sư cho thế hệ tới, và có được một đội ngũ lao động đủ khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu. Thật quan trọng để chúng ta đầu tư nhiều hơn vào khoa học kỹ thuật vì các lãnh vực này sẽ tạo ra các việc làm cho ngày mai. Chúng ta cũng cần đẩy mạnh việc huấn nghệ và củng cố lực lượng lao động lành nghề để cho những người không có điều kiện theo học đại học vẫn có thể học được một ngành nghề có giá trị và xây dựng tương lai cho chính họ.

Chúng ta cần nâng cao phẩm chất đối thoại thảo luận chính trị của chúng ta và thay đổi lề thói hành xử ở thủ đô Washington. Như nhà lãnh đạo một cơ quan đặt ra nội quy mẫu mực cho mọi người trong tổ chức, giới lãnh đạo một quốc gia phải thiết lập các quy tắc chuẩn mực cho cả nước. Hiện giờ lối hành xử của các nhà lãnh đạo của chúng ta chỉ toàn luận điệu chia rẽ và thù hận.

Chúng ta cần một tiếng nói trong quốc hội mà người đó sẽ nói thẳng và chống lại những lời nói hay hành động của bất cứ ai, kể cả Tổng Thống, nếu như những lời lẽ hay cách hành xử đó đi ngược lại với các nguyên tắc và giá trị đã từng làm cho đất nước chúng ta vĩ đại từ trước đến nay.

Chúng ta cần phục hồi biểu hiện “kiểm tra và cân bằng” trong chính phủ của nước ta.

 

Xin hãy tiếp tay với tôi!

Ethan Pham – For Congress (District 7)

FOR PRESS INQUIRIES CONTACT

press@ethanphamforcongress.com

Ethan Pham Draft 4
PAID FOR BY ETHAN PHAM FOR CONGRESS
Xin hãy tiếp tay với tôi!