Gặp Ethan Pham

Lý do tôi ra tranh cử

Tôi ra tranh cử vào quốc hội vì cho rằng chúng ta cần có một tiếng nói mạnh mẻ hơn cho Tầng lớp lao động, cần có một người khuyến khích hổ trợ cho các thương gia nghiệp chủ của các cơ sở làm ăn nhỏ, hết lòng vận động giúp đỡ cho những ai đặt chân đến nước Mỹ với mong muốn có một cuộc sống tràn đầy hy vọng và tự do, một người luôn giúp đỡ ủng hộ quân đội bảo vệ đất nước chúng ta, và là người đi tiên phong không lùi bước vì toàn thể nhân dân Mỹ và các giá trị làm cho chúng ta xứng đáng vai trò lãnh đạo thế giới.

Xin mọi người hãy hợp tác cùng tôi trong nổ lực xây dựng một tương lai sáng lạn hơn Georgia và bảo đảm rằng Hoa Kỳ sẽ mãi luôn là mảnh đất đem lại cơ hội thành đạt cho mọi người.

Georgia Outline
Bấm vào đây để xem bản đồ của Georgia địa bàn 7.
Georgia địa bàn 7

Xin hãy tiếp tay với tôi!

FOR PRESS INQUIRIES CONTACT
Ethan Pham Draft 4
PAID FOR BY ETHAN PHAM FOR CONGRESS
Xin hãy tiếp tay với tôi!